varzeshi
varzeshi
نوشته شده در تاريخ دو شنبه 10 بهمن 1390برچسب:, توسط asma |

 

نام بازی: قطار بازی
تعداد بازیکنان:16-18نفر
نوع ساماندهی:ستونی
حیطه شناختی:شناخت با حرکات قطار
حیطه عاطفی:همکاری
حیطه روانی-حرکتی:راه رفتن/خم شدن/دویدن
حیطه آمادگی جسمانی:سرعت/چابکی/عکس‌العمل
نحوه بازی:نوآموزان در یک ستون قرار گرفته و کمر یکدیگر را می‌گیرند.معلم به آن‌ها توضیح می‌دهد که حرکت قطار در سربالایی ,کند و در سرازیری,تند و در تونل به صورت خمیده می‌باشد.پس از شروع حرکت قطار معلم یکی از کلمات قرار دادی را مانند(سربالائی-سر پاپینی-تونل)گفته و نو آموزان نیز حرکت مخصوص ان را پیاده می‌کنند.
نام بازی:مارپیچ(زیگزاگ)امدادی
تعداد بازیکنان:حداکثر40نفر
نوع سازماندهی:ستونی
حیطه شناختی:شناخت حد فاصله هر نفر
حیطه عاطفی:همکاری,تعاون گروهی
حیطه روانی-حرکتی:دویدن,راه رفتن,جهیدن,پریدن
حیطه آمادگی جسمانی:سرعت,عکس‌العمل,چابکی
نحوه بازی:
دانش آموزان را به دو گروه مساوی و هم نیرو تقسیم کرده و انها را در ستون‌های موازی آرایش می‌دهیم.
به صورتی که فاصله هر بازیکن با یار قبلی خود حدود یک متر باشد.پس از شروع بازی آخرین نفر هر گروه با توپی که در دست دارد به سرعت از بین بازیکنان گروه به صورت مارپیچ عبور نموده و پس از رسیدن به اولین نفر توپ را جهت ادامه بازی برای آخرین نفر ستون گروه خود پرتاب می کن دو حد و دیک متر جلوتر از گروه می‌ایستد.
نام بازی:صندلی بازی
تعداد بازیکنان:6 تا 10 نفر
 ساماندهی :دایره ای
حیطه شناختی : دقت و هوشیاری
حیطه عاطفی : حس رقابت و تمرکز حواس
حیطه روانی- حرکتی:دویدن،چرخیدن،نشستن
حیطه آمادگی جسمانی:سرعت،سرعت عکس‌العمل،چابکی
شرح بازی:
ابتدا چند صندلی مثلاً 6 صندلی به صورت دایره ای قرار می‌دهیم و 7 نفر از بچه‌ها با کمی فاصله از صندلی‌ها دور صندلی می‌چرخند و ایت شعر را می‌خوانند،به محض پایان شعر هر کس روی یک صندلی می نشین دو یک نفر بدون صندلی باقی می ماندو پیش مربی می‌رود و یک صندلی هم از صندلی‌ها برداشته می‌شود تا در نهایت یک نفر باقی بماند.
نام بازی:بدووببین
نحوه استقرار :ردیفی
حیطه آمادگی جسمانی:سرعت-سرعت عکس‌العمل چابکی
حیطه شناختی :آشنایی با مهارت دریبل زدن،پاس دادن ،و . . . آشنایی با عبور از موانع و دقت
حیطه عاطفی : ایجاد حس رقابت سالم و کارگروهی
حیطه روانی و حرکتی: دویدن،دریبل زدن،پاس دادن،دریافت کردن
نحوه اجرا:دانش آموزان به 2 گروه تقسیم می‌شوند و با دریبل زدن از بین موانع مورد نظر عبور کرده و به انتهای مسیر که رسیدند توپ را به هم تیمی خود پاس داده و سریع یک نوار را به صورت پیکانی می‌سازند.هر گروهی که بتواند زودتر نوارها را روی هم قرار دهد برنده بازی است.
نام بازی:جدول حیوانات
 ساماندهی: ستونی
حیطه شناختی: آشنایی با حیوانات
حیطه روانی حرکتی:مهارت لی‌لی کردن و نوشتن
حیطه عاطفی: همکاری و حس رقابت
حیطه آمادگی جسمانی:چابکی
نحوه اجرا:
روی تخته یک جدول کشیده که بچه‌ها را به 2 گروه تقسیم کرده و به صورت ستونی ایستاده با صدای سوت یکی یکی بچه‌ها با لی‌لی کردن روی تخته یک حرف نوشته که نفر بعد باید تشخیص دهد حرف بعدی چیست.هر گروهی که تعداد اسم روی جدول بیشتر نوشته برنده اعلام می‌شود.
نام بازی:این کار را بکن،این کار را نکن
تعداد بازیکنان: 10-15 نفر
ساماندهی:دایره ای
حیطه شناختی:دقت و هوشیاری
حیطه روانی-حرکتی:کشش عضلات ،پریدن،جهیدن
حیطه عاطفی:همکاری و تبعیت از سخنان مربی
حیطه آمادگی جسمانی:سرعت عکس‌العمل،چابکی
نحوه اجرا:
در حالی که دانش آموزان در جای خود نشسته‌اند معلم یک سری نرمشهای سرعتی و کششی ارائه داده در پی الفاظ این کار را بکن و یا این کار را نکن بر سر زبان می‌آورد.
دانش آموزان در زمانی که لفظ این کار را بکن را بشنوند باید از مربی تبعیت کنند و در زمانی که این کار را نکن را می‌شنوند نباید حرکت را اجرا کنند.در غیر این صورت از بازی خارج می‌شوند.
نام بازی:مار زخمی
حیطه شناختی:دقت و هوشیاری
حیطه روانی-حرکتی:پریدن،جهیدن،دویدن
حیطه عاطفی:حس رقابت سالم و کار گروهی
حیطه آمادگی جسمانی:سرعت،سرعت عکس‌العمل
نحوه اجرا:
یکی از شاگردان به عنوان مار در وسط زمین و بقیه بچه‌ها در اطراف او قرار می‌گیرند.با فرمان مربی بچه‌ها شروع به فرار کردن می‌کنند.وقتی که مار یکی از بچه‌ها را نیش زد،آن دانش آموز به عنوان مار زخمی محسوب می‌شود و البته دست مار به هر قسمت از بدن انش آموز که برخورد کرد باید آن قسمت مورد نظر را با گرفتن آن ناحیه از بدن خود با یکی از دستانش بگیرد و به دنبال بقیه دانش آموزان بدود.
نام بازی:موش و گربه
حیطه شناختی :آشنایی با دویدن به صورت زیگزاگ از بین موانع.
حیطه روانی-حرکتی:دویدن،پریدن،جهیدن
حیطه عاطفی:حس رقابت و همکاری
حیطه آمادگی جسمانی:سرعت-چابکی،استقامت
نحوه اجرا:
نو آموزان روی محیط دایره و به طرف آن می‌ایستند دست یکدیگر را می‌گیرند.از بین آنها یک نفر به عنوان موش و یکی به عنوان گربه انتخاب می‌شود.با شروع بازی موش می‌گریزد و گربه او را تعقیب می‌کند تا با دست بزند.در صورت موفقیت وظیفه آن دو تعویض می‌شود.پس از مدت زمان معینی مربی می‌تواند دو نفر دیگر را به صحنه فرا خواند.
نام بازی:پرتاب توپ در سبد
8 تا 10 نفر
سازماندهی:ستونی
حیطه شناختی:شناخت پرتاب توپ و حجم آن
حیطه عاطفی:حس رقابت و همکاری
حیطه روانی حرکتی: دویدن و پرتاب کردن
حیطه آمادگی جسمانی،قدرت عضلات دست در پرتاب،چابکی،سرعت
نحوه اجرا:
دانش آموزان به دو گروه پشت خط تقسیم کرده و به تعدادد هر بازیکن یک توپ می‌دهیم.دانش آموزان با صدای سوت مربی به مانع رسیده و توپ‌ها را به داخل سبدی که در انتهای خط گذاشته شده پرتاب می‌کنند.از تعداد 5 توپ به هر تیم 4 توپ باید داخل سبد قرار گیرد تا برنده بازی معلوم گردد.
نام بازی:دایره گم شده
10-15 نفر
حیطه شناختی: آشنایی با دایره و نحوه ترسیم آن
حیطه عاطفی : حس رقابت
حیطه روانی-حرکتی: دویدن ،جهیدن،پریدن،لی‌لی کردن
حیطه آمادگی جسمانی: سرعت عکس‌العمل،چابکی،قدرت و توان
نحوه اجرا:
در محوطه باز کلاس چند دایره ترسیم کرده و تعدادی از دانش آموزان که عده آنها یکی بیشتر از تعداد دایره‌ها است به جلوی کلاس دعوت می‌شوند.مربی از آنها می‌خواهد در دایره‌ها بدوند یک سری نرمشهای سرعتی انجام بدهند. ناگهان با علامت وی هر یک بر روی یکی از دایره‌ها می‌پرند و شخصی که نتواند یک دایره را از آن خود کند از بازی خارج خواهد شد.با حذف شدن هر بازیکن یک دایره نیز از مجموع دایره‌ها کم شده تا نفر آخر.
نام بازی:بادبادک بازی
9-12 نفر
سازماندهی:ستونی
حیطه شناختی:وزن بادکنک و شناخت پنجه والیبال
حیطه عاطفی: تعاون و همکاری و نظم
حیطه روانی حرکتی: پرتاب کردن ،دریافت کردن
حیطه آمادگی جسمانی: قدرت دست‌ها عکس‌العمل توان.
نحوه اجرا: دانش آموزان به صورت ستونی مقابل هم ایستاده و به هر گروه یک بادکنک می‌دهیم.از آنها می‌خواهیم بادکنک‌ها را به صورت بازی پنجه والیبال به هم پاس بدهند.باید توجه کرد که بادکنک نباید با زمین برخورد داشته باشد.
نام بازی:گل طلایی
نحوه استقرار :پراکنده
حیطه آمادگی جسمانی: استقامت قلبی تنفسی،چابکی،هماهنگی بین چشم و دست،قدرت عضلانی دست‌ها.
حیطه شناختی:شناخت مهارت‌ها و تکنیک‌های والیبال(پنجه،ساعد و . . . )
حیطه روانی-حرکتی: ضربه زدن،دریافت کردن،دویدن
حیطه عاطفی:همکاری گروهی،تلاش برای رسیدن به هدف
نحوه اجرا:
دانش آموزان به دو گروه تقسیم می‌شوند و با توپی که در اختیار دارند با اجرای تکنیک‌های والیبال از جمله پنجه ،ساعد و ... توپ را به سمت حلقه بسکتبال می‌برند و گل طلایی را به ثمر می‌رسانند.اگر در بین راه توپ به زمین برخورد کند یا به هم تیمی خود نرسد خطا محسوب می‌شود.
 
 
نام بازی: بطری بازی
نوع ساماندهی:دایره ای
حیطه شناختی:تقویت حافظه 
حیطه عاطفی:سرگرمی
حیطه روانی-حرکتی:انجام حرکات پایه
حیطه آمادگی جسمانی:تقویت عضلات دست و پا
نحوه بازی:  
کودکان به صورت دایره ای برروی زمین می نشینند یک بطری خالی پلاستیکی در وسط قرارمی دهند,یکی از کودکان شروع به چرخاندن بطری می کند,پس از چرخش سر بطری بطرف هرکدام از کودکان ایستاد اوباید یک کار ورزشی بنا برقوانین دیگرکودکان انجام دهد مانند:پروانه,شنا.
 
نام بازی:بازی علمی
نوع ساماندهی:نشستن به صورت عدد7
حیطه شناختی:آشنایی با عدد7 
حیطه عاطفی: همکاری گروهی،تلاش برای رسیدن به هدف
حیطه روانی-حرکتی:تعادل,تصوربدنی,بدون جابجایی بدن
حیطه آمادگی جسمانی:تقویت عضلات دست,پا,شانه,تنه
نحوه بازی:
 کودکان طوری برروی زمین می نشینند که دستها پشت بدن تنه ره نگه دارد.پاها را از زمین بلند کنندوپاها را در جلوی بدن طوری نگه دارند که تنه وپاها شکل عدد7درآیند.
 
نام بازی:هدف گیری باتوپ
نوع ساماندهی:ستونی
حیطه شناختی: هدف گیری,مکان یابی مناسب,مهارت پرتاب کردن توپ
حیطه عاطفی: احترام به قوانین ودیگران-رعایت اصول نوبت
حیطه روانی-حرکتی:دویدن دریافت توپ-ارسال توپ-انداختن توپ در سبد
حیطه آمادگی جسمانی: سرعت عکس‌العمل،چابکی , توان
نحوه بازی:
ابتدا دانش آموزان را در 2گروه ستونی قرارداده,سپس از هرگروه یک نفر به سرعت توپ را برداشته ودر فاصله 3متری می ایستند وتوپ راداخل سبدمی اندازد.هرگروه که توپهای بیشتری انداختند تشویق می شوند ودر آخر به همه بچه های کلاس جایزه کوچکی اهدا می شود.
 
 
نام بازی:پرش خرگوشی وگربه ای
نوع ساماندهی:2به2
حیطه شناختی:آشنایی با حفظ تعادل,مکان یابی مناسب,آشنایی باقدرت عضلات پا
 حیطه عاطفی: احترام به دیگران-ایجاد علاقه به فعالیت به بازی
حیطه روانی-حرکتی:خم شدن-تقویت مهارت پا
 حیطه آمادگی جسمانی: سرعت عکس‌العمل،چابکی , توان
نحوه بازی:
به دانش آموزان گفته می شود در 2گروه ستونی قرار گیرند.سپس یک طرف مسیر رابه حالت 4دست وپا قرار میگیرند یکی ازپاها را بلند کنند ومثل گربه ای که روی 3پاراه می رود راه بروند ومسیر برگشت راحالت پرش خرگوشی.به این صورت که روی زمین بنشینند ودستها راجلوی پاها قرار دهند به پاها فشار آورده وباپرش به جلو دستها را از زمین بلند کنند.همراه با بدن پاهارا نیز از زمین بلند کنند. ودرحالی که زانوها هنوز درفضا خم هستند دوباره به حالت چمباتمه فرود آیند واین عمل را تکرار کنند.
 
نام بازی:باز و بسته
نوع ساماندهی:دایره ای
حیطه شناختی:آموزش ابتدایی
حیطه عاطفی: تلاش برابر اثبات توانایی ها به شیوه ی رقابت سالم
حیطه روانی-حرکتی:جهیدن
حیطه آمادگی جسمانی: سرعت عکس‌العمل،تقویت عضلات
نحوه بازی:
کودکان در دایره ایستاده ومربی در محیط دایره وکلمه باز,بسته راتکرار می کند؛با هرکلمه باز,کودکان باید پاهای خود را باز کنند وباکلمه بسته,پاها جفت.اگر هر کدام عکس العملی دیرتر ویااشتباه انجام داد از بازی کنار گذاشته می شود تا یکی از کودکان به عنوان برنده باقی بماند.
نام بازی:جمله سازی
نوع ساماندهی:گروهی
حیطه شناختی:آشنایی باحروف الفبا
حیطه عاطفی: امتیازگیری تیمی
حیطه روانی-حرکتی:جهیدن
حیطه آمادگی جسمانی: چابکی،تغییرجهت,تقویت عضلات پا
نحوه بازی:
2جمله ازنظر حروف الفباهم اندازه با کاغذ رنگی در می آوریم دوجمله را جداگانه بر روی تخته می نویسیم از دوتیم تشکیل داده می خواهیم در زمان مشخص جمله را کامل کنند هرکدام از افراد تیم باید با لی لی به طرف تخته رفته و حرف مورد نظر را بچسباند.هرگروه که سریعتر این کار را انجام دهد برنده است.
 
نام بازی:ضربه زدن به توپ با پا
نوع ساماندهی:ردیفی- ستونی
حیطه شناختی:آشنایی باضربه زدن به توپ با پا,تقویت عضلات داخل پا
حیطه عاطفی: تلاش برای رسیدن به هدف
حیطه روانی-حرکتی:فرارکردن،ضربه زدن ،هدف گیری
حیطه آمادگی جسمانی: چابکی،سرعت عکس العمل،تعادل
نحوه بازی:
دو گروه از دانش آموزان می ایستند که شامل سه نفر می باشند،دو نفر از آنها دو سر طنابی را که به یک سر آن توپ وصل شده است را گرفته و نفر سوم در کنار توپ قرار می گیرد و با بغل پای خود به آن ضربه می زند تا به انتهای طناب رسیده ،هنگامی که به انتهای طناب می رسد باید فوراً فرار کند تا توسط گروه مقابل مورد هدف قرار نگیرد چنانچه توپ کمتری به آن اصابت کند آن گروه برنده بازی خواهند بود.
 
 
نام بازی:کی بیشتر بادکنک داره
نوع ساماندهی:دو تیم موازی
حیطه شناختی:آشنایی با توپ هندبال و نحوة دست گرفتن توپ
حیطه عاطفی: امتیاز گیری تیمی
حیطه روانی-حرکتی:دویدن،پریدن،لی لی کردن
حیطه آمادگی جسمانی: چابکی،تعادل
نحوه بازی:
دو گروه 6 نفره از کودکان در فاصله پنج متری از همدیگر قرار می گیرند در میان دو تیم یک ردیف بادکنک رنگی قرار می دهیم و به هرکدام از تیم ها 5  عدد توپ هندبال می دهیم از آنها می خواهیم تا زمانی که تیم حریف میخواهد بادکنک بردارد تیم مقابل با زدن توپ باعث پرت شدن حواس تیم حریف شده و مانع برداشتن بادکنک شود. این بازی برای هر دو تیم انجام شده درانتها هر تیمی که بیشتر بادکنک برداشته باشد برنده است.
 
 
نام بازی:زوو
نوع ساماندهی:ستونی
حیطه شناختی:نفس گیری صحیح
حیطه عاطفی: تلاش برای اهداف گروه
حیطه روانی-حرکتی:یادگیری نحوه استفاده از قدرت دست وپا
حیطه آمادگی جسمانی: استقامت قلبی ـ تنفسی
نحوه بازی:
در این بازی بچه ها به دو گروه تقسیم شده که هرکدام از گروه در یک زمین شخصی هستند که بین این دو زمین یک خط مشخصی هست که هر گروه از این خط بگذرد بازنده می باشد. بازی به این صورت است که اعضای هرگروه دست های هم را گرفته و یکی به عنوان نماینده و گفتن " زوووووو" دست هاد را رها کرده و تا جایی که نفس یاری کند این کلمه را گفته واین لحظه که این کلمه را گفته باید یکی از اعضای گروه مقابل خود را بزند و پس از پایان کلمه زود بر سر جایش برود تا بازنده نشود هر گروهی که اعضای گروه مقابل را بیشتر بزند برنده اعلام می شود.
 
نام بازی:بگردو پیدا کن
نوع ساماندهی:ستونی ـ گروهی ـ نیم دایره
حیطه شناختی:آشنایی با اسامی مختلف،تقویت حس شنوایی
حیطه عاطفی: همکاری گروهی وایجاد حس رقابت سالم
حیطه روانی-حرکتی: دویدن،پریدن،لی لی کردن
حیطه آمادگی جسمانی: سرعت عکس العمل،چابکی و نیروی عضلانی
نحوه بازی:
دانش آموزان به شکل نیم دایره می ایستید هر کدام ازدانش آموزان به دلخواه یک اسم برای خود انتخاب می کنند،یکی از دانش آموزان در مقابل آنهامی ایستد تمام بچه های داخل نیم دایره چشم هایشان بسته است.دانش آموزانی که در وسط نیم دایره قرار دارد اسم یکی از آنها را بلند صدا می زند و همان کودک با اجرای یک حرکت ورزشی به سمت او می آید اورا پیدا می کند وبرگردد.
 
نام بازی:توپ و سبد
نوع ساماندهی:ستونی (ردیفی)
حیطه شناختی:آشنایی با قوانین وابعاد زمین والیبال وتوپ تنیس روی میز
حیطه عاطفی: همکاری گروهی وایجاد حس رقابت سالم
حیطه روانی-حرکتی: دویدن،تغییر وضعیت بدن
حیطه آمادگی جسمانی: سرعت ،هماهنگی،تعادل
نحوه بازی:
2نفر از اعضای گروه دستان خود را به یکدیگر قلاب می کنند،سپس توپی کوچک را بر روی قاشق گذاشته وداخل دهان خود قرار می دهند،آنها باید با سرعت ودقت به سمت سبد می روند ،هر گروهی که زودتر توپها را داخل سبد قرار داد برنده بازی خواهندبود.
نام بازی:بازی با اعداد
نوع ساماندهی: ردیفی
حیطه شناختی:آشنایی با مفاهیم -  از طریق حرکت،آشنایی بااشکال هندسی و اعداد ریاضی
حیطه عاطفی: رعایت ترتیب ونظم درکلاس
حیطه روانی-حرکتی: پرتاب کردن،خم شدن،جهیدن
حیطه آمادگی جسمانی: سرعت عکس العمل،چابکی،نیروی عضلانی دست
نحوه بازی:
دانش آموزان توپها رابه سمت اشکالی که برروی زمین ترسیم شده است پرتاب می کنند،پس از اینکه همه پرتاب کردند،به انتهای صف بالی لی کردن می روند سپس به اتفاق معلم به دایره نزدیک می شوند و به سوالات پاسخ می دهند مثلاً:
1.چند توپ در داخل دایره قرار دارد؟
2.چند عدد توپ از کل توپها در داخل مربع قرار دارد؟
3.توپهای داخل مربع و مستطیل چند عدد هستند؟
 
نام بازی:شمع،گل،پروانه
نوع ساماندهی: ردیفی یا پراکنده
حیطه شناختی:آشنایی با اسم ها،تقویت عضلات دست وپا
حیطه عاطفی: رعایت ترتیب ونظم درکلاس
حیطه روانی-حرکتی: تشویق برای شرکت در بازی ها
حیطه آمادگی جسمانی: عکس العمل،چابکی،قدرت عضلانی،تعادل
نحوه بازی:
دانش آموزان همه به شکل دایره می ایستند و3نفر از آنها به صورت ردیفی قرار می گیرند.هر کدام از بچه ها اسمی دارند که اسم آنه

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: